Waarom komt er na de corona crisis een economische crisis?

Door de corona crisis moesten mensen thuis blijven. Ze konden dus nauwelijks geld uitgeven. Als mensen hun geld langzamer uit gaan geven, krijgen bedrijven hun inkomsten langzamer binnen. Hun omzet daalt. Het gevolg hiervan is dat ze verlies gaan leiden. Als ze verlies gaan draaien, gaan ze minder uitgeven. Minder uitgeven kan men bijvoorbeeld doen door mensen te ontslaan. Het inkomen van degenen die zonder werk komen te zitten, neemt af. Dus die gaan weer minder uitgeven. De hoeveelheid geld in de economie blijft hetzelfde, maar de omloopsnelheid neemt af.

Hoe komen we uit de economische crisis?

De omvang van de economie wordt bepaald door de hoeveelheid geld en door de snelheid waarmee dit geld rond gaat. Immers een euro die je op zak houdt, draagt niks bij aan de economie. Geld moet rollen.

We kunnen nu proberen om de omvang van de economie gelijk te houden door de ECB geld te laten creëren. Dit geld kan de ECB door een druk op de knop creëren. Als de ECB het dan uitleent aan de lidstaten, dan kunnen die daarmee hun economie overeind houden.

Pulserende geldcreatie

Een gezonde economie kent een gezonde hoeveelheid geld en een gezonde omloopsnelheid. De ECB beïnvloedt beide. Het is niet zo, dat de ECB alleen geld creëert. De ECB vernietigt ook geld.

Als de lidstaten het geld dat ze nu van de ECB lenen terug betalen, dan wordt er feitelijk geld vernietigt.

Rol van de ECB en rol van de politiek

De ECB moet zelfstandig kunnen bepalen hoeveel geld er wordt gecreëerd en hoeveel er wordt vernietigd. De ECB kan geld gratis aan overheden ter beschikking stellen. Als de economie weer groeit, hoeft niet al het gecreëerde geld te worden vernietigd. Bepaald kan dan worden, dat niet al het gecreëerde geld hoeft te worden afgelost. Maar wie gaat bepalen welk land wel moet aflossen en welk land (deels) niet?

De economie van sommige landen is nu ziek. Een dokter gaat medicijnen ook niet eerlijk over alle mensen verdelen. De patiënten krijgen de medicijnen, de gezonde mensen krijgen niks. Wel kan de dokter zeggen: “dan moet je nu stoppen met roken”. Zo is het mogelijk dat landen met een zwakke economie nu door de ECB gesteund gaan worden en dat er wordt geëist, dat ze dan wel hun beleid gaan veranderen. Op die manier blijft dan de economie van heel Europa gezond.

In een democratie lijkt het me niet aan de ECB om de eisen te stellen, maar direct of indirect aan de Europese volksvertegenwoordigers.